5% på köpet redan idag!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du rabattkoden via e-post direkt.

Erbjudandet riktar sig till nya prenumeranter.

Ångerrätt och retur
Ångerrätt

Som kund har du alltid ångerrätt i 14 dagar enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Lekhallen detta inom 14 dagar från det att du eller ett ombud till dig tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Lekhallen om att du utnyttjat din ångerrätt. Produkten ska returneras väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

Om du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att varan som returneras är mindre värd, har Lekhallen rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Lekhallen tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Lekhallen erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Lekhallen rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Lekhallen betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Lekhallen tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Lekhallen får dock vänta med återbetalningen tills Lekhallen tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Ångerblankett från Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/lagar-och-regler/Dokument/konsumentlagar/angerblankett-2005-kov.pdf

Returer skickas till:


Lekhallen AB
Kryssarvägen 6
183 58 Täby
 

Returporto betalas av Lekhallen.